16 τραγούδια, 57 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:12
3:08
4:04
4:39
2:57
3:13
3:33
3:43
3:26
3:15
4:25
3:25
4:05
3:42
3:13
3:39

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν