7 τραγούδια, 23 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:09
3:04
3:39
3:19
3:14
3:31
3:20

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν