12 τραγούδια, 50 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:05
4:48
3:50
4:11
4:07
3:41
3:58
5:05
4:10
3:25
3:46
5:15

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Κορυφαία βίντεο

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν