19 τραγούδια, 1 ώρες, 16 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:47
3:50
3:54
3:47
3:51
4:32
3:47
3:26
4:08
4:07
3:32
4:01
4:19
3:36
3:40
3:43
3:49
3:58
7:03

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν