15 τραγούδια, 45 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
0:53
2:37
3:12
3:01
2:50
3:00
3:41
3:20
2:44
3:11
3:24
2:47
3:13
2:48
4:30

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν