14 τραγούδια, 57 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:43
5:33
3:12
2:03
1:48
4:04
4:11
4:24
3:57
3:56
5:03
3:51
4:01
7:47

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν