17 τραγούδια, 1 ώρες, 23 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:46
4:46
6:20
7:35
4:36
5:48
2:32
5:02
4:54
6:59
3:19
6:36
7:03
5:02
2:20
1:42
5:29

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν