14 τραγούδια, 2 ώρες, 40 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
7:30
4:51
6:06
6:09
5:11
5:49
3:38
8:47
9:18
7:56
7:13
5:51
4:07
1:17:35

Κορυφαία τραγούδια

Άλμπουμ

Κορυφαία βίντεο

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν