18 τραγούδια, 1 ώρες, 17 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:38
3:26
2:54
4:46
4:11
4:37
5:24
7:29
3:56
4:26
3:46
4:12
3:10
4:32
4:10
4:20
3:47
4:29

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν