20 τραγούδια, 1 ώρες, 14 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
2:53
4:08
3:10
3:57
4:16
2:39
3:42
3:30
3:33
4:19
3:19
3:02
3:36
8:33
4:11
3:04
2:27
2:35
3:19
4:34

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν