8 τραγούδια, 39 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
4:49
5:31
5:09
5:00
5:18
4:12
4:36
5:04

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν