25 τραγούδια, 1 ώρες, 19 λεπτά

ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ
3:06
3:35
4:28
1:00
3:53
3:40
1:38
1:50
2:13
2:50
4:51
5:02
2:29
2:24
1:31
1:57
4:41
4:59
1:52
5:34
1:42
4:20
3:43
1:43
4:35

Τραγούδια

Άλμπουμ

Οι ακροατές επίσης αγόρασαν