iTunes

正在開啟 iTunes Store。如果 iTunes 尚未開啟,請按一下 Dock 或 Windows 桌面上的 iTunes 應用程式圖像。進度指示器
正在開啟 iBooks Store。如果 iBooks 尚未開啟,請在 Dock 中按一下 iBooks App。進度指示器
iTunes

若要輕鬆整理及新增數位媒體收藏,iTunes 是全世界最簡單的工具。

我們在您的電腦上找不到 iTunes。 若要下載 9bits Sp. z o.o. 的免費 App The Fortune Cookie,請立即取得 iTunes。

已經有 iTunes 了? 現在按一下「我有 iTunes」以開啟 iTunes。

我有 iTunes 免費下載

The Fortune Cookie

開發者:9bits Sp. z o.o.

此 App 只在 iOS 裝置的 App Store 提供。

描述

Check that conceals omen for you Chinese cookie.

Almost everyone has heard of Chinese prophecy, hidden in a brittle cookie - a mysterious scrap of paper hidden fortune today for those who split cake.

Legend has it that in the fourteenth century during the Mongol invasion, the Chinese wanted to foment uprising - to clandestine communication, used a brittle cookie with hidden messages inside. To this day the tradition of giving to the fortune cookies in China is very popular, also traveled to Europe. How much truth is in the legend of Chinese cookies? It is not known, but the omen is very old, nice and interesting.

Predictions of the Chinese cookies are often symbolic - rare authentic divination written explicitly. It is important to deeply reflect on a particular omen, to see its connection to its own destiny - it helps to know (even superficial) Chinese philosophy and mythology. If you are not familiar with this subject, read omens intuitively - often they are hidden universal truths.


Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
---------------------

Sprawdź, jaką wróżbę skrywa dla Ciebie chińskie ciasteczko.

Niemal każdy z nas słyszał o chińskiej przepowiedni, ukrytej w kruchym ciasteczku – tajemniczy zwitek papieru kryje dziś wróżby dla tego, kto rozłamie ciastko.

Legenda głosi, że w XIV wieku podczas najazdu Mongołów, Chińczycy chcieli wzniecić powstanie – do konspiracyjnego porozumiewania się, używali kruchych ciasteczek z ukrytymi wewnątrz wiadomościami. Do dziś tradycja obdarowywania się ciasteczkami z wróżbą jest w Chinach bardzo popularna, zawędrowała też do Europy. Ile prawdy jest w legendzie o chińskich ciasteczkach? Nie wiadomo, ale ta wróżba jest bardzo stara, przyjemna i ciekawa.

Wróżby z chińskich ciasteczek często są symboliczne – rzadko spotyka się autentyczne wróżby pisane wprost. Ważne jest, aby głębiej zastanowić się nad daną wróżbą, dostrzec jej połączenie z własnym losem – pomaga w tym znajomość (nawet pobieżna) chińskiej filozofii i mitologii. Jeśli nie jesteś obeznany z tym tematem, odczytuj wróżby intuicyjnie – często skrywają one uniwersalne prawdy.

Uwaga aplikacja używa śledzenia danych GPS w tle co może skrócić żywotność baterii.

1.4.8 版本的新內容

Application optimization

螢幕快照

iPhone 螢幕快照 1
iPhone 螢幕快照 2
iPad 螢幕快照 1
iPad 螢幕快照 2
The Fortune Cookie
在 iTunes 上檢視
此 App 專為 iPhone 和 iPad 設計
  • 免費
  • 類別: 生活風格
  • 更新日期:
  • 版本: 1.4.8
  • 大小: 8.8 MB
  • 語言: 波蘭文, 英語
  • 開發人員:

相容性: 需要 iOS 7.0 或以上版本。與 iPhone、iPad 及 iPod touch 相容。

客戶評分

此應用程式尚未收到足夠的評分,無法顯示平均評分。