Screenshots

Description

!!! The actual version is not ready for IOS9, we are working on an update. Sorry for inconvenience. !!!

Aplikace představuje multimediální katalog stejnojmenné výstavy Uměleckoprůmyslového muzea pořádané v Obecním domě v Praze.

Secese, která se jako Art Nouveau, Belle Époque či Jugendstil rozvinula v uměleckých centrech moderních metropolí Evropy - v Paříži, Bruselu, Vídni, ale i Mnichově a Praze, je pro celoevropský význam jedním z akcentovaných témat portálu Europeana již nyní (viz prezentované virtuální výstavy a digitalizovaný obsah více jak dvou tisíc položek). Secese se v Evropě stala mainstreamem, sjednocujícím typickým florálním dekorem a výraznou stylizací všechna odvětví umělecké produkce. Adorace přírody a její vitální energie proměnila umělecké formy, tvarosloví architektonických prvků a podobu ornamentu, přinesla však také inovace v technologii a použití materiálů. Secesní artefakty, odrážející zásadní proměny společnosti, estetiky i životního stylu přelomu 19. a 20. století, jsou obecně velmi populární pro svou atraktivitu, jak mimojiné dokládají i ohlasy veřejnosti na portálu Europeana a např. její aktivní zapojení do dokumentace evropské secesní architektury. Díky projektu Partage Plus, jehož prostřednictvím se mnohonásobně zvětší objem zpřístupněného materiálu, bude možné lépe sledovat i lokální specifika secesního stylu, která často vycházela z umělecké tradice jednotlivých uměleckých, ale i národních a geografických okruhů.
Na projektu se podílí 23 partnerských institucí ze 17 zemí Evropy (např. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Wien; Design Museum, Gent; Koninklijke Musea voor Kuunst en Geschiedenis, Brussel; National Museum of Finland, Helsinki; Muzeum Narodowe w Warszawie, Warsaw). V průběhu 24 měsíců trvání projektu bude v partnerských institucích digitalizováno a odborně zpracováno 75.000 sbírkových předmětů, keré budou postupně zprístupňovány. Zásadní inovací v dokumentaci i prezentaci je tvorba 3D záznamů digitalizovaných artefaktů, vytvořených technikou 3D skenování. Záměrem projektu je mimojiné zajistit 2.000 takto vzniklých modelů v digitální podobě, které uživatelům Europeany poskytnou komplexní zobrazení prohlížených exponátů, umožnující plnohodnotné vnímání tvarové variability, charakteristické právě pro secesní díla. Uměleckoprůmyslové museum v Praze zajišťuje výběr, odborné zpracování a digitalizaci 1.000 sbírkových předmětů z fondů skla, keramiky, kovů, textilu a užité grafiky české i zahraniční provenience z let 1898 - 1907. Ve výběru budou zastoupena především díla klíčových autorů, jako např. Alfonse Muchy, Vojtěcha Preissiga, Jana Kotěry, Franty Anýže a rovněž reprezentativní soubory, jako např. produkty Harrachovské sklárny nebo další ukázky neautorské tovární výroby.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze se v letech 2012–2013 účastní evropského projektu Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana, podpořeného grantem Evropské komise v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP Programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií ICT-PSP 2007–2013, č. 297 384.
Cílem projektu je dokumentace a zpřístupnění kulturního dědictví - volného i užitého umění, uměleckého řemesla a architektury z období Art Nouveau široké veřejnosti prostřednictvím portálu Europeana. Využití výsledků projektu bude zejména v edukační oblasti, výsledná obsáhlá obrazová databáze má však současně potenciál poskytnout cenné informace také vědeckým pracovníkům a kurátorům muzejních sbírek.

Digitalizované záznamy předměty ze sbírek UPM jsou na portálu Europeana zpřístupněny prostřednictvím online prezentace muzejních a galerijních sbírek v aplikaci www.esbirky.cz Národního muzea.

Information

Seller
iPublishing s.r.o.
Size
210.2 MB
Category
Education
Compatibility
Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Czech, German, Polish, Russian
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Uměleckoprumyslové museum v Praze, www.upm.cz
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like