iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Tywydd S4C Weather by Tinopolis, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download

Tywydd S4C Weather

By Tinopolis

This app is only available on the App Store for iOS devices.

Description

Welcome to the S4C weather App, a fully bilingual description of its features are detailed below.
Croeso i ap Tywydd S4C, mae disgrifiad manwl dwyieithog o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

S4C Weather provides broadcast bulletins and online weather services for UK national broadcaster S4C. Our service offers the UK’s highest resolution forecasting which is now available for your iPhone.
Using clear and simple graphics you will be able to receive forecast information at a 1km level, the most local weather forecasting currently available. That means when you search for a location or post code you will receive the forecast for that exact place. It is weather forecasting at street level.

Features
Current weather conditions for any world location. (UK time only).

24 hour and 7 day forecasts. (UK time only).

Search for weather data by postcode or by location name .

Save your favourite locations at a touch of a button; home, work, family, holiday destinations.

Please note:
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.


Mae Tywydd S4C yn darparu bwletinau ar-sgrin ac ar-lein i S4C. Gwasanaeth Tywydd S4C yw’r darlledwr cyntaf yn y Deyrnas Unedig i wneud defnydd o system ddarogan 1km, golyga hyn bod ein rhagolygon ar flaen y gad, ac mae bellach ar gael ar eich iPhone.
Felly, pan yn chwilio am leoliad neu gôd post byddwch yn derbyn rhagolygon ar gyfer yr union leoliad a ddewiswyd gennych. Dyma ragolygon ar lefel stryd.

Nodweddion
Tywydd cyfredol ar gyfer unrhyw leoliad yn y byd (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Rhagolygon 24 awr a 7 diwrnod. (Amser y Deyrnas Unedig yn unig).

Chwilio am ddata tywydd gyda chôd post neu enw lle.

Cadw eich hoff leoliadau ar flaen eich bysedd: cartref, gwaith, teulu a chyrchfannau gwyliau.

Nodwch:
"Gall parhau i ddefnyddio GPS yn y cefndir lleihau bywyd eich batri yn ddramatig."

Er Gwybodaeth: Defnyddir data mapio a gyflenwir gan Google yn yr Ap hon, felly ar brydiau bydd enwau a geiriau Saesneg yn ymddangos. Rydym ar hyn o bryd yn cydweithio â Microsoft er mwyn gwella’r ddarpariaeth o’r Gymraeg o fewn yr Ap.

What's New in Version 2.0.2

Delwedd newydd a newid data
Fersiwn meddalwedd mwyaf diweddar, gyda perfformiad gwell.

New design and data
Latest software version with improved performance

Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPad Screenshot 1
iPad Screenshot 2
Tywydd S4C Weather
View in iTunes
This app is designed for both iPhone and iPad
  • Free
  • Category: Weather
  • Updated:
  • Version: 2.0.2
  • Size: 57.2 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Customer Ratings

This application has not received enough ratings to display a summary.

More Apps by Tinopolis