Istantanee

Descrizione

QR-CODE

แอพพลิเคชั่นสำหรับสแกนและอ่าน QR Code อย่างง่ายๆ เพียงกดปุ่ม "สแกน QR-Code" แล้วจัด QR Code ที่ต้องการจะสแกนให้อยู่ภายในกรอบ จากนั้นตัวแอพพลิเคชั่นจะทำการอ่านเองโดยอัตโนมัติ

พิเศษ! สามารถกดดูแผนผังตำแหน่งป้ายข้อมูล ภายในอาคารจุฑารัตนาภรณ์ และอาคารอาทรทิพยนิวาสน์ได้

* ในบางครั้ง, แอพอาจจะไม่สามารถอ่าน QR code ได้ ทั้งนี้ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเข้ามารบกวน เช่น แสงสว่างน้อยหรือมากเกินไป, มีสิ่งแปลกปลอมติดหรือเลอะอยู่บน QR code

Informazioni

Venditore
Athip Chonsawad
Dimensione
24 MB
Categoria
Produttività
Compatibilità
Richiede iOS 10.3 o versioni successive. Compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.
Lingue
Inglese
Età
Classificazione: 4+
Copyright
© threesilapa
Prezzo
Gratis

Supporto

  • “In famiglia”

    Se “In famiglia” è stato attivato, fino a sei membri della famiglia potranno usare l’app.

Altre app di questo sviluppatore

Ti potrebbe piacere