iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download and subscribe to Trang web hổ trợ dễ dàng tìm các giọng đọc Thiên Kinh Qur’an và nguyên bản kiến thức Islam by Toha bin Muhammad Al-Fahd, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Trang web hổ trợ dễ dàng tìm các giọng đọc Thiên Kinh Qur’an và nguyên bản kiến thức Islam

By Toha bin Muhammad Al-Fahd

To listen to an audio podcast, mouse over the title and click Play. Open iTunes to download and subscribe to podcasts.

Description

Kết thúc có hậu: đây là sự tập hợp đầu đủ mười cách xướng đọc Qur’an theo đường truyền được giới Ulama truyền đạt lại và chi tiết như tác giả nói: "Tôi bắt đầu đọc theo cách thông thường, sau đó đọc tiếp bằng cách đọc khác. Cứ thế tôi đọc hết cả mười cách đọc." Trích từ Al-Hady phân tích Toibah Al-Nashr quyển 1 trang 430.