ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

セブン銀行が提供する公式アプリです。
スピーディに口座残高が確認でき、利用明細をわかりやすく表示します。

日本語、英語、タガログ語、中国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、 ポルトガル語、スペイン語の9言語に対応しています。

▼主な機能▼
■アプリログオン
初回設定後は、アプリ専用のパスコード(4桁数字)かTouch IDでカンタンにログオンができます。
■残高照会
アプリログオン後、すぐにセブン銀行口座の普通預金および定期預金の残高、並びにカードローンの借入残高が表示されます。
■利用明細照会
セブン銀行口座の普通預金および定期預金、並びにカードローンの利用明細が確認できます。
(特徴)
①デビットサービスのご利用時は買い物をしたお店まで表示されます。
②一度閲覧した利用明細はスマートフォン内に保存しますので、長期間閲覧ができます。
③お取引きごとにメモの登録と、アイコンの設定ができます。
■ダイレクトバンキングかんたんログオン
アプリからダイレクトバンキングサービスを利用する際に、スムーズにログオンできます。
ダイレクトバンキングサービスからのご利用が必要な振込みなどのお取引きや各種手続きへ、よりかんたんにアクセスいただけます。
■月間収支
月ごとの収支、デビット利用金額、並びに利用明細に設定されているアイコンごとの合計金額が表示されます。
■ダイレクトバンキングサービスご利用開始登録
ダイレクトバンキングサービスをご利用になるにあたり必要な初期登録が本アプリで行えます。
※本アプリをご利用になるには、ダイレクトバンキングサービスのご利用開始登録が完了している必要があります。ダイレクトバンキングサービスのご利用開始登録は本アプリまたはセブン銀行ホームページにて行うことができます。
■nanacoの残高、取引履歴照会
セブン銀行口座ポイントサービスに登録しているnanaco(マネー、ポイント)の残高、取引履歴が確認できます。
(注)「nanaco」とは、セブン・カードサービスが発行する電子マネーです。

▼推奨環境▼
iOS9.0-11
※上記推奨環境であっても、お客さまの端末の状態によっては、ご利用いただけない場合がございます。

▼ご利用にあたって▼
・端末は厳重に管理し、紛失盗難には十分ご注意ください。
・本アプリを削除した後に再度ご利用いただく場合や端末の機種変更等の場合には、本アプリを再度ダウンロードしていただく必要があります。
なお、本アプリを削除した場合、削除前に本アプリに保存された情報(ログオン情報、利用明細情報等)を復元することはできません。
・ご利用にあたっては、セブン銀行ホームページに掲載している「セブン銀行 通帳アプリ利用規定」をご確認、ご同意のうえ、ご利用ください。

http://www.sevenbank.co.jp/personal/useful/app/tsucho/jp/

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.9.5

軽微な修正をおこないました。

การจัดอันดับและความเห็น

2.0 จาก 5
702 รายการจัดอันดับ

702 รายการจัดอันดับ

キウイティ ,

重宝してます!

シンプルで◎。なんとなく触っちゃいますね^o^

テケリリ…リ ,

iosアップデート後

メニューにあるログイン情報の設定変更から設定しなおすとエラーが回復しますよ

らさ鯖 ,

999エラーの対処

ログイン情報の再設定で復旧した。

ข้อมูล

ผู้ขาย
SEVEN BANK, LTD.
ขนาด
47.1 MB
ประเภท
ファイナンス
ใช้ได้กับ

iOS 9.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。

ภาษา

日本語、インドネシア語、スペイン語、タイ語、ベトナム語、ポルトガル語、簡体字中国語、繁体字中国語、英語

จัดตามอายุ
4+ 対象年齢
ลิขสิทธิ์
© (C) 2016 Seven Bank
ราคา
ฟรี

บริการช่วยเหลือ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ