iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To buy and download Radio (Armenia) by RP Apps, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Radio (Armenia)

By RP Apps

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Radio ( Armenia)

Easy way to listen radio.
Made with the best radio stations.
Radio (Armenia) has many different themes
You can choose one of the themes you like.

Radio(Armenia) specifications are:

*Digital Clock

you can use the Digital clock when you turn yore device.

*ALARM

You can use the alarm if you're app is loaded ore not.


*MANY BEAUTIFUL THEMES

Choose easily the themes you like and have fun.

*ADD FAVORITES.

Adding and removing the radio channel to you're favor list

*SOME OF THE RADIO CHANNELS

Armenian Bible
Armenian Pulse
Bashde
Radio Armenia
Radio SOMA
Radio Toot
Radiogayan
Trik Trak
Yerevan Nights
MainMusic
DefJay
HotJamz
Idobi
RockRadio
TecnoBase

Ռադիո (Հայաստան)

Հեշտ ճանապարհ լսել ռադիոյով:
Պատրաստված է լավագույն ռադիոկայանների.
Ռադիո (Հայաստան), ունի շատ տարբեր թեմաներ
Դուք կարող եք ընտրել մեկ թեմաների Ձեզ դուր.

Ռադիո (Հայաստան) կազմակերպության ստանդարտները են `

* Թվային Ժամացույց

Դուք կարող եք օգտագործել թվային ժամացույցի հին ժամանակներում, երբ դուք հերթին սարք.

* ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ

Դուք կարող եք օգտագործել ահազանգ եթե դուք ծրագիրը բեռնված հանքաքարի չէ.


* Շատ գեղեցիկ թեմաներով

Ընտրեք հեշտությամբ թեմաները դուք սիրում եւ զվարճացեք:

* ADD Էջանշան.

Ավելացնելով եւ հեռացնելով ռադիոալիքում Ձեզ ենք հօգուտ ցուցակ

* Որոշ ռադիոկայանները

Armenian Bible
Armenian Pulse
Bashde
Radio Armenia
Radio SOMA
Radio Toot
Radiogayan
Trik Trak
Yerevan Nights
MainMusic
DefJay
HotJamz
Idobi
RockRadio
TecnoBase

iPhone Screenshot

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
Radio (Armenia)
View In iTunes
  • USD 0.99
  • Category: Music
  • Released:
  • Version: 1.0
  • Size: 16.1 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 4.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.