iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Mladinska knjiga Zalozba, d.d.의 1001 pravljica을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

1001 pravljica

Mladinska knjiga Zalozba, d.d. 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

1001 pravljica ni namenjena klasicnemu branju po vrsti od prve do zadnje strani, ampak od mladih bralcev zahteva nekoliko vecji trud. Na dnu vsake strani sta namrec zapisani vprasanji, ob katerih lahko otroci izbirajo, kako se bo zgodba nadaljevala! Prebrana zgodba je torej odvisna le od posameznikove radovednosti in njegovih odlocitev – najbolj radovedni otroci bodo v knjigi nasli mnogo, morda celo tisoc in eno pravljico. Potovanje po prepletenih poteh pravljicnega labirinta pa bo vsakemu od njih prineslo obilo zabave.

1.1 버전의 새로운 기능

Update for iOS 7

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
1001 pravljica
iTunes에서 보기
  • USD 20.89
  • 카테고리: 도서
  • 업데이트:
  • 버전: 1.1
  • 크기: 27.3 MB
  • 언어: 한국어, 네덜란드어, 독일어, 러시아어, 스웨덴어, 스페인어, 영어, 이탈리아어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체코어, 터키어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어
  • 개발자:

호환성: iOS 4.3 버전 이상이 필요. iPad과(와) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.