iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Televisio de Catalunya, S.A.의 무료 앱 324을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

324

Televisio de Catalunya, S.A. 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Tot el que vols saber, quan ho vols saber.

L'aplicació de 324 per a iPad i per a iPhone és la millor manera d'estar informat sempre i des de qualsevol lloc: podràs mirar en directe el canal de notícies 3/24 o escoltar l'emissora de ràdio Catalunya Informació allà on siguis. També podràs accedir a les notícies i vídeos del portal 324 i rebre alertes quan tingui lloc una notícia destacada.

Per accedir al contingut actualitzat cal tenir connexió a internet (3G o Wi-Fi) però des de l'aplicació també podràs descarregar-te els continguts als preferits i accedir-hi sense connexió.

2.8.0 버전의 새로운 기능

Aquesta actualització té:
- Canvi de reproductor de vídeo i àudio.
- Resolució d'errors.

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
324
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 뉴스
  • 업데이트:
  • 버전: 2.8.0
  • 크기: 26.1 MB
  • 언어: 카탈로니아어
  • 개발자:

호환성: iOS 7.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Televisio de Catalunya, S.A.의 콘텐츠 더 보기