iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Wi So Mobile의 무료 App Alice Talande Miniräknare - Lite을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Alice Talande Miniräknare - Lite

Wi So Mobile 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Prova på vår gratisversion av superfavoriten Alice Talande Miniräknare! Den är enkel att använda med stora härliga knappar och gör matematik roligt för hela familjen.

Gratisversionen innehåller plusräkning (+), och om du älskar miniräknaren lika mycket som alla andra så kan du enkelt ladda ner den fulla versionen med gånger, delat, minusräkning samt personalisera dina bildinställningar direkt i appen. Lycka Till!

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
Alice Talande Miniräknare - Lite
iTunes에서 보기
이 App은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 게임
  • 등록일:
  • 버전: 1.0
  • 크기: 9.6 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 3.2 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.