iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Statistiska centralbyran (SCB)의 무료 App Årsbok 2011을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Årsbok 2011

Statistiska centralbyran (SCB) 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Statistisk årsbok ger dig en opartisk och detaljerad bild av hela det svenska samhället, i form av texter, tabeller, diagram och kartor. Förutom att ge dig kunskap väcker den funderingar och kittlar fantasin. Kort och gott – det här är boken för dig som vill ha koll på det svenska samhället.

Använd årsboken som uppslagsverk, inspirationskälla eller för att snabbt få en översikt av Sverige.

I statistisk årsbok får du till exempel veta att:

• Hushållet Medelsvensson bor i villa eller radhus, taxerat till 1 320 000 kronor och kör en silvergrå Volvo från 1999.

• Unga kvinnor har högre utbildningsnivå än männen

• Sverige har 29 nationalparker. Nära 82 procent av den totala arealen ligger inom fjällområdet eller i fjällnära områden i Norrbottens län.

• 88 015 älgar fälldes vid jakten 2009

Om du vill fördjupa dig ytterligare inom något område finns det utförliga
källhänvisningar i anslutning till faktauppgifterna.

1.04 버전의 새로운 기능

- innehållsuppdateringar

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
Årsbok 2011
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 참고
  • 업데이트:
  • 버전: 1.04
  • 크기: 21.0 MB
  • 언어: 스웨덴어
  • 개발자:

호환성: iOS 5.1 버전 이상이 필요. iPad과(와) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Statistiska centralbyran (SCB)의 iPad App 더 보기