iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. GSMchoice.com의 Battle On The Sea for iPad을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Battle On The Sea for iPad

GSMchoice.com 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Classic naval battle board game.

Take the role of a naval commander and destroy enemy fleet controlled by your iPad. Don't forget to challenge your friend during the next meeting!

FEATURES:

- 2 players can play together on one device in Hot Seat mode
- difficulty settings for versus AI play
- 5 fleets to choose from, each with a unique set of battle ships
- classic rules – ships cannot be placed too close
- the choice of your fleet (big ships: size 2 to 5, small ships: size 1 to 4)
- ships cannot be placed too close (ships can't be placed on squares that contact on corners), possibility of swiching on/off the option of contact on the corners
- the option of resinging from the shot after hitting
- revealing the position of not sunken ships after the battle
- simple, intuitive interface
- clear 2D graphics
- extra battle animations
- battle sounds
- game state autosaving

------ ------ ------ ------ ------

Planszowa gra w okręty utrzymana w duchu młodzieńczych potyczek, toczonych na kartce papieru podczas lekcji w szkole.

Stocz bitwę przeciw flocie kontrolowanej przez Twojego iPada lub zmierz się ze swoimi przyjaciółmi podczas najbliższego spotkania!

CECHY SZCZEGÓLNE:

- możliwość grania we dwie osoby na jednym iPadzie
- wybór stopnia trudności dla gry przeciw sztucznej inteligencji
- wybór jednej z pięciu dostępnych flot, każda z unikalnym zestawem okrętów
- klasyczne zasady - okręty nie mogą zajmować sąsiadujących pól
- wybór składu flot (duże okręty: rozmiary 2 do 5, małe okręty: rozmiar 1 do 4)
- okręty nie mogą zajmować sąsiadujących pól, możliwość włączenia bądź wyłączenia opcji sąsiadowania okrętów po skosach.
- opcjonalna możliwość oddania dodatkowego strzału jeśli gracz trafił
- ujawnianie położenia nie zatopionych okrętów po zakończeniu rozgrywki
- prosty, intuicyjny interfejs
- przejrzysta grafika 2D
- dodatkowe animacje podczas bitwy
- pełne udźwiękowienie
- możliwość wznowienia gry po zamknięciu aplikacji - automatyczny zapis stanu gry

3.1 버전의 새로운 기능

Maintenance update

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
Battle On The Sea for iPad
iTunes에서 보기
  • USD 1.09
  • 카테고리: 게임
  • 업데이트:
  • 버전: 3.1
  • 크기: 27.8 MB
  • 언어: 네덜란드어, 독일어, 러시아어, 스웨덴어, 스페인어, 아랍어, 영어, 이탈리아어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 터키어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어
  • 개발자:

호환성: iOS 5.1 버전 이상이 필요. iPad와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.