iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Lagardere Active CR의 무료 앱 Chrochtátko HD을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Chrochtátko HD

Lagardere Active CR 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Mluvící prasátko Pigy

Jednoduchá aplikace s mluvícím prasátkem Pigym. Veselým chrochtáním nebo povídáním reaguje Pigy na doteky prstem. Umí také opakovat slova. Stačí mluvit vždy, když v pravém dolním rohu svítí ikonka mikrofonu.

Děti si tak procvičují paměť a trénují správnou výslovnost hlásek.

Pigy je prasátko z dětského pohádkového rádia, které naladíte na www.pigy.cz. Nepřetržitě hraje klasické české pohádky i dětské písničky.

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
Chrochtátko HD
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 엔터테인먼트
  • 등록일:
  • 버전: 1.0.0
  • 크기: 6.1 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 4.0 버전 이상이 필요. iPad와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Lagardere Active CR의 iPad 앱 더 보기