iPhone 스크린샷

설명

* 현재지원국가 : 필리핀, 인도네시아, 베트남, 중국, 인도, 말레이시아, 스리랑카, 방글라데시, 네팔, 파키스탄, 태국, 캄보디아, 싱가폴, 호주
* 지원 국가는 계속 늘어날 예정입니다.


저렴하고 빠른 해외송금 서비스!
코인샷은 비싸고 시간이 오래 걸리는 은행 송금 대비
약 80%이상 저렴하고 빠른(24시간 이내) 해외송금 서비스입니다.


문의
info@finshot.com

새로운 기능

버전 2.1.72

버그 수정 및 안정성 향상

평가 및 리뷰

4.5/5
22개의 평가
22개의 평가
CyVerna ,

Love

Very convenient and Less hassle. More Power and GODBLESS.

Peachy000000000000000 ,

Very good!

Thank you for the nice service, at sa staffs na walang sawa mag reply sa mga katanungan namin.. salamat po and more power!
-Alyssa Marie Abad Ebajo

syren padillo ,

Very fast and easy!

Ang bilis nakuha ng pamilya ko sa pinas ang perang padala ko, at ang mura pa ng charge thanks sa coinshot at maganda na muli ang buhay 😘
-syren padillo

정보

판매자
FinShot, Inc.
크기
38.2MB
카테고리
금융
호환성

iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
© 2016 FinShot, Inc.
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목