iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. TUSDATA Anonim Sirketi의 Dus Spot을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Dus Spot

TUSDATA Anonim Sirketi 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Bu uygulama; DUS'a hazırlık amacıyla oluşturulmuş olan spot soru ve cevaplardan oluşmaktadır. Uygulamadaki bilgiler, sınavda sorulma özelliği olan bilgilerdir. Aynı zamanda bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi için de iyi bir tekrar materyali niteliğindedir.
Spot bilgilerin branşlara ve alt konulara kategorize edilmiş olması, sistematik bir tekrara imkân sağlamaktadır.

1.1 버전의 새로운 기능

ios 9 güncellemesi yapıldı. iphone 6 ve 6 plus için görsel düzenleme yapıldı.

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
Dus Spot
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • USD 7.69
  • 카테고리: 교육
  • 업데이트:
  • 버전: 1.1
  • 크기: 6.7 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:
이 앱은 17세 이상만 다운로드할 수 있습니다.
  • 상습적인/과격한 의료/치료 정보

호환성: iOS 6.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.