iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Pixel Knights의 무료 App Halloween Havoc을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Halloween Havoc

Pixel Knights 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

You're going on the spookiest ride of the night. From the creators of Zombie GP comes another instant classic.

Take to the skies as Rhiannon the witch in her quest to collect as many pumpkins as you can before the night is over. Race your way over the towns below to make your way back to your lair to prepare your witches brew.

Frantic arcade action from the same studio that brought you Zombie GP. Simple controls that everyone can play, a single finger is all you need. Keep your finger on the screen to make Rhiannon ascend, take your finger off to make her descend.

Avoid the obstacles, collect the pumpkins, the power-ups can be seen as a curse or a blessing.

Cymraeg/Welsh
=============
Rydych am fynd ar daith mwyaf dychrynllyd y nôs! Dyma glasur o gêm newydd gan grêwyr 'Zombie GP'

Hedfanwch drwy'r awyr fel Rhiannon y wrach wrth iddi geisio casglu cymaint ag y gall o bwmpeni. Brysiwch dros y trefi a'r pentrefi cyn dychwelyd i'ch ffau i fragu potesl y wrach!

Mae hon yn gêm arcêd cynhyrfus o'r un stiwdio a grêodd Zombie GP. Mae'n gêm hawdd i'w llywio. Mae un bys yn ddigon i arwain y wrach. Cadwch un bys ar y sgrîn, a mi wnaiff Rhiannon esgyn yn uchel, ac os tynnwch eich bys i ffwrdd, bydd hi'n disgyn!

Bydd rhaid osgoi y rhwystrau a chagglu'r Pwmpeni. Gall y bonws pŵer fod yn fendith… ac yn felltith!

1.3 버전의 새로운 기능

Your highest score is now saved locally at the end of each round.

You now get more notice of the bat's about to appear, should make it easier to avoid them.

Fixed a bug which caused some spinners appearing half way off the top of the screen.

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
Halloween Havoc
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 게임
  • 업데이트:
  • 버전: 1.3
  • 크기: 5.7 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 3.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.