iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Uitgeverij Divo의 Kanaal 13을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Kanaal 13

Uitgeverij Divo 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Kanaal 13 is een gagstrip die in 1985 en 1986 verscheen in het fameuze stripweekblad Eppo Wordt Vervolgd. De korte verhalen gaan over een kleine commerciële tv-zender met een directeur die het geen enkel probleem vindt om ideeën van andere omroepen te jatten. De strip was onnoemelijk populair bij de lezers, maar een deel van de redactie vond de scenario's te vrouwonvriendelijk, waardoor regelmatig scènes geweigerd werden. Dat leidde bij het 28e verhaal over een vliegtuigkaping uiteindelijk tot een breuk. Daarna mochten de auteurs Gerard Leever (Gleever) en Jan van Die nog één afscheidsaflevering maken. In dit 127 pagina's tellende digitale stripboek zijn alle 29 verhalen samengebracht. Oordeel zelf hoe wijs de redactie van Eppo Wordt Vervolgd destijds was…

2.0 버전의 새로운 기능

Geschikt gemaakt voor iOS 9.

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
Kanaal 13
iTunes에서 보기
 • USD 5.49
 • 카테고리: 도서
 • 업데이트:
 • 버전: 2.0
 • 크기: 44.7 MB
 • 언어: 영어
 • 개발자:
다음과 같은 기준에 따라 12+ 등급으로 분류:
 • 드문/경미한 욕설 또는 저질의 유머
 • 드문/경미한 만화 또는 비현실적 폭력
 • 드문/경미한 성적/선정적 테마
 • 드문/경미한 성적인 내용 및 노출

호환성: iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPad와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Uitgeverij Divo의 iPad 앱 더 보기