iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. AmberPhone의 무료 App manaslecas.lv을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

manaslecas.lv

AmberPhone 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

[LAT]
Manaslecas.lv aplikācija domāta visiem, kas lieto kontaktlēcas.
Kopā ar šo aplikāciju- Tev vienmēr būs līdzi arī Tavu kontaktlēcu recepte, kā arī aplikācija palīdzēs izsekot līdzi Tavu lēcu lietošanas termiņam. Tāpat tā ļaus ātri sazināties ar speciālistiem un informēs par jaunumiem.
Dienu skaitītājs palīdz precīzi uzskaitīt kontaktlēcu izmatošanas termiņu. Skaitītājs pats tam sekos līdzi, lai Tev tas nebūtu jāatceras. Ja kādu dienu neesi lietojis lēcas, vari to atzīmēt kalendārā. Tas attiecīgi palielinās atlikušo dienu skaitu. Papildus ērtībām aplikācijā pieejams atgādinājums un dienu skaitītāja widget.
[ENG]
Manaslecas.lv is for everyone wearing contact lenses.
With this app you get your contact lens prescription, reminders before the period of use ends, contacts of the right specialists and up to date news and special offers.
The day counter will keep track of of the number of times you have used your disposable contact lenses, so you don't have to worry. If you have skipped a day or two, you can adjust the remaining time by updating the calendar. The app has notifications and a widget for your convenience.

1.7 버전의 새로운 기능

-Twitter api fix

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
manaslecas.lv
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 유틸리티
  • 업데이트:
  • 버전: 1.7
  • 크기: 5.7 MB
  • 언어: 스페인어, 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 4.3 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환. 이 App은 iPhone 5에 최적화되었습니다.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.