iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Valenti Freixanet의 무료 App Mercat Música Viva Vic을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Mercat Música Viva Vic

Valenti Freixanet 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Mercat de Música Viva de Vic

Del 14 al 18 de Setembre del 2016, a la ciutat de Vic, Osona, Catalunya.

Els concerts en directe, repartits per diferents escenaris i oberts al públic en general, garanteixen la diversitat musical, tant d’estils com de procedències. Els artistes tenen l’oportunitat de mostrar la seva música a professionals que poden impulsar definitivament la seva trajectòria.

Gran quantitat d'activitats professionals.

Funcionalitats:

*Consultar concerts per dia i escenaris.
*Coneixer informació dels grups musicals.
*Les activitats professionals de dia.
*Compartir i consultar les xarxes socials.
*Localitzar escenaris i hotels.
*Crear la teva agenda mercant els teus concerts favorits.
*Consulta el que està sonant amb la funcionalitat "NowPlaying".
*Veure un llistat de concerts i activitats.

Aplicació oficial.

6.0.1 버전의 새로운 기능

[Cat]
*Adaptació per el Mercat de Música Viva de Vic 2016.

[Cast]
* Adaptación para el Mercado de Música Viva de Vic 2016.

[Eng]
* Adaptation to the Vic Live Music Market in 2016.

[Fr]
* Adaptation au Vic direct Market Music en 2016.

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3

고객이 구입한 다른 항목

Mercat Música Viva Vic
iTunes에서 보기
이 App은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 음악
  • 업데이트:
  • 버전: 6.0.1
  • 크기: 17.6 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 7.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.