iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Nikola Stepan의 Meteorološka stanica을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Meteorološka stanica

Nikola Stepan 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Aplikacija prikazuje podatke u realnom vremenu skupljene putem mreže automatskih meteoroloških stanica u Hrvatskoj.

Osnovu mreže čine automatske meteorološke stanice dostupne u javnoj prodaji koje se mogu spojiti na neko računalo koje potom podatke obrađuje te šalje periodične izvještaje putem Interneta. Detaljan prikaz vremenskih prilika uključuje temperaturu, tlak, smjer i brzinu vjetra, relativnu vlažnost, količinu oborina te mnoge druge podatke.

* Vrlo precizni podaci u realnom vremenu!
* Podaci sa više od 100 stanica diljem zemlje
* Obližnje stanice (GPS)
* Brzo osvježavanje podataka
* Izbor između 5 različite "LCD" pozadine
* Prikaz u različitim jedinicama mjere
* Favoriti
* Optimizirano za iPhone 5 ekran
* Podrška za iPhone i iPad
* Podrška za portrait/landscape

---

Application shows real-time weather data that are collected from network of automatic weather stations in Croatia.

This network consists of low cost automated weather station that anyone can buy, connect it to the Internet and contribute the conditions. Detailed weather info includes temperature, pressure, wind speed/direction, humidity, precipitation and many more.

Features:

* Very accurate REAL-TIME weather data!
* Support for more than 100 stations across country
* Nearby stations (GPS)
* Fast data refresh
* 5 different "LCD" background
* Different weather measurement units supported
* Favorite locations
* Optimized for iPhone 5 screen
* iPhone/iPad support
* Portrait/Landscape support

2.0 버전의 새로운 기능

Obližnje stanice
---
Nearby stations

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
Meteorološka stanica
iTunes에서 보기
이 App은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • USD 2.19
  • 카테고리: 날씨
  • 업데이트:
  • 버전: 2.0
  • 크기: 0.8 MB
  • 언어: 영어, 크로아티아어
  • 개발자:

호환성: iOS 7.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환.

이 App을 포함하는 번들

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.