iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Stefan Woldekidan의 무료 앱 Ordspråk을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Ordspråk

Stefan Woldekidan 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Det finns otaliga ordspråkssamlingar utgivna i alla språk och kulturer. Vi känner allt till minst ett par stycken som vi använder utan att reflektera över dess historia och ursprung.

Avsikten med appen Ordspråk är att på ett enkelt sätt förmedla ett ordspråk om dagen som ska förmedla ett budskap, en värdering eller visdom, som de flesta människor i världen kan ställa sig bakom, oberoende av kulturella skillnader.

Kanske känner du igen en del ordspråk medans andra är några du aldrig hört. Förhoppningsvis är denna app till nytta och nöje för dig.

1.1 버전의 새로운 기능

Crash when connecting to Facebook fixed.
Typos corrected.

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPad 스크린샷 1
Ordspråk
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
 • 무료
 • 카테고리: 엔터테인먼트
 • 업데이트:
 • 버전: 1.1
 • 크기: 2.5 MB
 • 언어: 영어
 • 개발자:
다음과 같은 기준에 따라 12+ 등급으로 분류:
 • 드문/경미한 욕설 또는 저질의 유머
 • 드문/경미한 성적인 내용 및 노출
 • 드문/경미한 성적/선정적 테마
 • 드문/경미한 술, 담배 또는 약물의 사용 또는 언급

호환성: iOS 3.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.