iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Sagåsen Serier의 Radio Gaga (NOR)을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Radio Gaga (NOR)

Sagåsen Serier 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Tegneseriesuksessen Radio Gaga er endelig tilgjengelig på iphone og iPad. Med denne lekre og brukervennlige appen kan du enkelt bla gjennom og lese stripene. Appen inneholder i utgangspunktet 60 striper, men du kan fylle på med flere etterhvert. Via appen kan du kjøpe og laste ned pakker med striper for en rimelig penge. Utvalget av pakker vil bli kontinuerlig oppdatert.

Humortegneserien Radio Gaga blir laget av FLIS (Øyvind Sagåsen), og har i løpet av de siste årene hatt en voldsom økning i antall lesere og fans. På tross av navnet, så handler serien kanskje minst av alt om radio. Det er i de seks hovedpersonenenes svært forskjellige syn på verden at galskapen oppstår. Både privat og på jobb preges dagene av sære innfall og absurde situasjoner. Stasjonens lave ranking fører også til at de må skrape bunnen av tønna hva gjelder intervjuorbjekter. Dette fører til et stadig gjennomtrekk av mildest talt originale gjester i studioet. Serien blir i dag publisert i en lang rekke aviser, blader og nettsider.

1.1.1 버전의 새로운 기능

Feilretting (IOS 7.0)

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
Radio Gaga (NOR)
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
 • USD 2.19
 • 카테고리: 엔터테인먼트
 • 업데이트:
 • 버전: 1.1.1
 • 크기: 19.4 MB
 • 언어: 노르웨이어, 영어
 • 개발자:
다음과 같은 기준에 따라 12+ 등급으로 분류:
 • 드문/경미한 욕설 또는 저질의 유머
 • 드문/경미한 성적/선정적 테마
 • 드문/경미한 술, 담배 또는 약물의 사용 또는 언급
 • 상습적인/과격한 만화 또는 비현실적 폭력
 • 드문/경미한 성적인 내용 및 노출

호환성: iOS 5.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Sagåsen Serier의 콘텐츠 더 보기