iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Andreas Larsson의 RimAkuten을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

RimAkuten

Andreas Larsson 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Sliter du ditt hår för att komma på fyndiga rim till dina julklappar? Vill du vara den som har de bästa rimmen i sällskapet? Har du kanske problem att hitta ord till din egen musik?

Då är RimAkuten något för dig!

RimAkuten hjälper dig med att hitta rim till olika presentartiklar och just nu finns över 2500 rim i databasen och fler läggs till. Ett stort rimlexikon följer också med som hjälper dig att hitta ord som rimmar på andra ord.

Funktioner:
* Sök efter present/gåva/julklapp och få fram olika färdigkomponerade rim till denna.

* Sök efter ord som rimmar på ett befintligt ord. Få dessa rimmande ord sorterade efter antal stavelser för textning av musik t.ex.

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
RimAkuten
iTunes에서 보기
  • USD 0.99
  • 카테고리: 유틸리티
  • 등록일:
  • 버전: 1.0
  • 크기: 0.2 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 3.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Andreas Larsson의 iPhone App 더 보기