iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Kaspars Auzarējs-Auzers의 무료 App RTU Inženieris을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

RTU Inženieris

Kaspars Auzarējs-Auzers 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Atzīmēsim Baltijas senākās tehniskās universitātes 150. dzimšanas dienu kopā!

Šajā aplikācijā ir apkopoti visi RTU avīzes numuri kopš 2000 gada un arī turpmāk visi jaunie numuri būs pieejami tieši šeit.

Avīze «Jaunais Inženieris» informē lasītājus par aktualitātēm RTU, stāsta par studijām, zinātnieku atklājumiem, iepazīstina ar augstskolas vadības viedokli, studentu aktivitātēm, sasniegumiem sportā un kultūras dzīvi. Avīzē tiek publicētas laikabiedru atmiņas par RTU nozīmīgiem notikumiem un cilvēkiem, pārdomas par dažādiem notikumiem, jaunas idejas.

Pirmais «Jaunā Inženiera» numurs klajā nāca pirms 50 gadiem – 1959. gada 7. februārī.

Kopš 2000. gada augusta «Jauno Inženieri» iespējams lasīt arī internetā .pdf formātā, kopš 2009. gada augusta – arī interaktīvā formā – www.rtu.lv/ji, kopš 2012 arī iPad!

2.0 버전의 새로운 기능

Jauna avīžu grupēšana un un to izvēle
Iespēja lejuplādēt interesējošās avīzes
Ziņojums par iespēju lejuplādēt jaunu avīzi

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
RTU Inženieris
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 교육
  • 업데이트:
  • 버전: 2.0
  • 크기: 41.1 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 6.0 버전 이상이 필요. iPad과(와) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.