iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Thomas Schlijper의 schlijper을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

schlijper

Thomas Schlijper 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

De meest recente 200 schlijper.nl-foto's zijn eenvoudig door te bladeren op iPad, iPhone en iPod.
Tevens krijg je een melding wanneer er een video geplaatst is (die je helaas niet in de app kan bekijken, maar wel met één druk op het schlijper.nl-logootje onderaan kan bereiken en bekijken).
Dubbel tap (een beetje rap) om in te zoomen en swipe de eerste foto naar links van het scherm om terug te gaan in de tijd en de overige 199 recente foto's te zien.

3.1.0 버전의 새로운 기능

White backdrop instead of black.

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
schlijper
iTunes에서 보기
이 App은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • USD 1.09
  • 카테고리: 사진 및 비디오
  • 업데이트:
  • 버전: 3.1.0
  • 크기: 0.9 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 6.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.