iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Qink의 무료 앱 Tafelkluis Lite - de leukste game om tafels te oefenen!을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Tafelkluis Lite - de leukste game om tafels te oefenen!

Qink 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Tafelkluis, de leukste educatieve game om tafels te oefenen!

*** In de top 5 populairste apps categorie onderwijs*** *** 5 sterren nominatie Kids Apps Awards apps.weebly.com***

Met de Lite versie van deze educatieve app oefenen kinderen de rekentafels van 1 en 2 in een uitdagende spelvorm. In deze app kies je zelf welke tafels je wilt oefenen, je zoekt de juiste uitkomst van de sommen in het speelveld en opent de kluis. Wie kraakt de kluis als eerste?

In de volledige versie kun je de tafels van 1 t/m 20 oefenen. Bij de ontwikkeling van Tafelkluis waren kinderen en leerkrachten uit het basisonderwijs betrokken. Zo houdt de app rekening met richtlijnen vanuit het basisonderwijs met betrekking tot de snelheid van beantwoorden. Hoe sneller dit gebeurt, hoe meer punten te behalen zijn.
Kinderen worden hierdoor gestimuleerd zichzelf steeds te verbeteren. In de app wordt per speler een tafeloverzicht bijgehouden, welke rekentafels de speler al heeft geoefend en hoe dat is verlopen. Ouders krijgen hiermee inzicht in de vorderingen van hun kind.

1.7.1 버전의 새로운 기능

Bugfixes

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
Tafelkluis Lite - de leukste game om tafels te oefenen!
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 교육
  • 업데이트:
  • 버전: 1.7.1
  • 크기: 25.2 MB
  • 언어: 네덜란드어, 독일어, 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 6.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.