iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Egmont Publishing AS의 Uke for uke - Barnimagen.com을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Uke for uke - Barnimagen.com

Egmont Publishing AS 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

*** Følg barnets utvikling uke for uke ***

*** NY VERSJON ***
- oppdatert versjon som retter feil som oppstod med iOS7

Med Barnimagen Uke for Uke kan du følge fosterets utvikling på telefonen din.
Appen gir deg detaljert informasjon om både hvordan barnet og kroppen din utvikler seg i løpet av svangerskapet.

Med dagbok-funksjonen kan du skrive notater hver uke – enten du vil ha et minne om svangerskapet eller om du trenger et sted å samle informasjon som du tar med til jordmor på kontroll. Der kan du også taste inn vekten din, og se vektutviklingen samlet i en kurve.

Du kan også ta bilder av magen uke for uke, slik at du ser hvordan den vokser seg større. Bildene vil bli et minne for livet!

1.0.2 버전의 새로운 기능

- Oppdatert versjon som retter feil som oppstod med iOS7.

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
Uke for uke - Barnimagen.com
iTunes에서 보기
  • USD 3.29
  • 카테고리: 건강 및 피트니스
  • 업데이트:
  • 버전: 1.0.2
  • 크기: 7.6 MB
  • 언어: 부크몰 노르웨이어, 영어
  • 개발자:
다음과 같은 기준에 따라 12+ 등급으로 분류:
  • 드문/경미한 성적인 내용 및 노출

호환성: iOS 5.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.