iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.진행률 표시기
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Infospread Euro AB의 무료 App VL을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

iTunes 있음 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

VL

Infospread Euro AB 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

App för busstider i hela Västmanland (samt i Örebro och Sörmland län)

I appen finns
- Tidtabeller
- Hållplatsinformation
- Reseplanerare
- Köp mobil-biljett
- Byt region

Tidtabellerna ser ut precis som de vanliga papperstidtabellerna. Appen påminner dig om när giltighetstiden håller på att gå ut och tidtabellen uppdateras automatiskt.

Hållplatsinformationen ger dig en samlad bild av alla avgående bussar från en hållplats samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.

Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resan mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.

Mobil-biljetter för bussresa i vart och ett av länen Sörmland, Västmanland och Örebro kan köpas direkt i reseplaneraren.

Mobil-biljetter för resa i tätort kan köpas med klick i lättanvända menyer.

Västmanlands lokaltrafik vill tillhandahålla trafikinformation också när du reser utanför Mälardalen.
Använd funktionen Byt region så får du tillgång till reseinformation i övriga delar av Sverige.

3.7.17 버전의 새로운 기능

Diverse bugfixar

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
VL
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 여행
  • 업데이트: 2014.03.22
  • 버전: 3.7.17
  • 크기: 3.3 MB
  • 언어: 스웨덴어, 영어, 폴란드어
  • 개발자: Infospread Euro AB

호환성: iOS 4.3 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환. 이 App은 iPhone 5에 최적화됨.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.