iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Infospread Euro AB의 무료 앱 VL을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드

VL

Infospread Euro AB 제작

이 앱은 iOS 기기의 App Store에서만 사용할 수 있습니다.

설명

App för att söka och köpa din bussresa med VL.

Appen innehåller:
- Mobilbiljett
- Reseplanerare med realtidsvisning
- Hållplatstider med realtidsvisning
- Realtidskarta som visar bussens position
- Tidtabeller som är nedladdningsbara


Mobilbiljett för bussresa kan köpas direkt i appen. Säker betalning görs med bankkort eller månadsfaktura.

Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resealternativet mellan A och B samt informerar om eventuella avvikelser och anmärkningar.

Hållplatstider visar information om avgående bussar från vald hållplats.

Tidtabeller i appen ser ut precis som papperstidtabeller gjorde. Appen påminner dig om när giltighetstiden för en tidtabell håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt.

Realtidskarta visar bussens position på karta. Tjänsten besvarar den klassiska frågan "Var är bussen?" och fungerar som en guide före och under resan.

VL tillhandahåller också trafikinformation när du reser utanför Västmanlands län. Använd funktionen Res i annat län, så kan du söka och köpa resa i stora delar av Sverige - en app för 83% av Sverige.

Appen bygger på mobilplattformen MobiTime®.

4.1.8 버전의 새로운 기능

Vi gör ständigt ändringar och förbättringar av appen. Se till att aktivera uppdateringar så att du inte missar någonting.

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
VL
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 여행
  • 업데이트:
  • 버전: 4.1.8
  • 크기: 22.5 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 7.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램은 평점을 표시할 만큼 충분히 평가되지 않았습니다.