iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. AFOLI.,JSC의 VDict HD ( English - Vietnamese Multiple Dictio...을(를) 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 다운로드하십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

VDict HD ( English - Vietnamese Multiple Dictio...

AFOLI.,JSC 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Vdict HD( English – Vietnamese Multiple Dictionary ) for iPad is a comprehensive dictionary not only for Vietnamese to learn English but also for English to learn Vietnamese.

MAIN FEATURES :

♥ Comprehensive contents

1. English – Vietnamese Dictionary : 109,000 + entries
2. Vietnamese – English Dictionary : 23,500 + entries
3. Vietnamese Dictionary : 30,000 + entries
4. WordNet 3.0 : 155,000+ entries
5. TOEFL, GRE, SAT Vocabulary : 13,800+ entries

♥ Noteworthy

1. Define words with multiple types of dictionaries at once without internet connection.
2. Speed of define is very quick ( less than 1s )
3. Training Listening Skill on nearly 20 foreign channels Radio such as VOA Special English, World Service ...
4. Crossword Games with 1,300 rounds
5. GRE, SAT, TOEFL Test
6. Need to start : Alphabet, Phonetics, Irregular Verb

♥ Advanced functions

1. Integrated translate online with 58 languages
2. List of History
3. List of Favorite and Note
4. Grammar english
5. Daily Words

VDict là bộ từ điển Anh – Việt – Anh Offline rất tiện lợi với tính năng ưu việt tra nhiều loại từ điển một lúc.Từ điển được phát triển trên bộ dữ liệu vô cùng phong phú của 7 loại từ điển khác nhau có đầy đủ phát âm.Đây thực sự là ứng dụng tốt cả về giá cả và chất lượng.Hi vọng VDict sẽ giúp bạn học tốt Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH :

♥ Dữ liệu phong phú

1. Từ điển Anh – Việt : 109,000 + từ
2. Từ điển Việt – Anh : 23,500 + từ
3. Từ điển Việt – Việt : 30,000 + từ
4. WordNet : 155,000 từ
5. TOEFL, GRE, SAT Vocabulary : 13,800 từ

♥ Tính năng ưu việt

1. Tra được nhiều loại từ điển khác nhau cùng một lúc không cần kết nối internet.
2. Tốc độ tra từ cực kỳ nhanh ( nhỏ hơn 1s )
3. Luyện nghe Tiếng Anh trên Radio với gần 20 kênh nước ngoài như VOA Special English, World Service…
4. Giải ô chữ với Crossword Games với 1,300 bài
5. Kiểm tra GRE, SAT, TOEFL
6. Trang bị đầy đủ kiến thức cho người bắt đầu học với mục Need To Start: Bảng chữ cái, Bảng phát âm, Động từ bất quy tắc …


♥ Tính năng hữu dụng khác

1. Hỗ trợ dịch online theo với 58 ngôn ngữ
2. Hỗ trợ xem lịch sử tra từ
3. Đánh dấu từ yêu thích và ghi chú .Xem lại danh sách đã đánh dấu và ghi chú.
4. Xem ngữ pháp Tiếng anh với kiểu lật từng trang như đọc sách.
5. Học các từ ngẫu nhiên theo ngày

YOU MAY BE ALSO INTERESTED IN OUR PRODUCTS:

VDict ( French - Vietnamese Multiple Dictionary )

VDict ( German - Vietnamese Multiple Dictionary )

VDict ( Russian - Vietnamese Multiple Dictionary )

iPad 스크린샷

iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
VDict HD ( English - Vietnamese Multiple Dictio...
iTunes에서 보기
  • USD 2.99
  • 카테고리: 참고
  • 등록일:
  • 버전: 1.0
  • 크기: 54.8 MB
  • 언어: 영어
  • 개발자:

호환성: iOS 3.2 버전 이상이 필요. iPad과(와) 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.