iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Clear Channel의 무료 앱 Velo Antwerpen을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Velo Antwerpen

Clear Channel 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Velo Antwerpen
De officiële app van de handige fiets van 't Stad.

Met deze app kan je o.a.:
- in real-time opzoeken bij welk Velo-station er nog Velo's of vrije plaatsen zijn
- de kortste weg naar een Velo-station opzoeken, zowel op een kaart, als in een lijst
- de route berekenen naar een Velo-station
- een Velo-probleem rapporteren
- je favoriete Velo-stations markeren
- zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen
- een dag of weekpas kopen

Velo’s brengen je snel en filevrij naar je bestemming en zijn perfect te combineren met trein, tram, bus of auto. Ook de Velo’s zijn openbaar vervoer en dus bedoeld voor korte ritten binnen de stad - van station naar station. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van de fietsen.

Meer info: www.velo-antwerpen.be

Over Velo

Heb je een vraag over een factuur?

Stuur dan een mailtje naar info@velo-antwerpen.be of bel naar het nummer 03 206 50 30 (werkdagen tussen 9 en 17 uur).

Heb je een probleem tijdens het gebruik van Velo?

De technische dienst is bereikbaar via tel. 03 206 50 30 op:
- maandag t/m donderdag van 6 tot 22 uur;
- vrijdag van 6 tot 24 uur;
- zaterdag van 8 tot 24 uur;
- zondag en feestdagen van 8 tot 22 uur.

2.0.0 버전의 새로운 기능

v2.0.0
- Compleet app redesign

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
iPad 스크린샷 4
iPad 스크린샷 5
Velo Antwerpen
iTunes에서 보기
이 앱은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 라이프 스타일
  • 업데이트:
  • 버전: 2.0.0
  • 크기: 40.8 MB
  • 언어: 네덜란드어, 독일어, 스페인어, 영어, 프랑스어
  • 개발자:

호환성: iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.