iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks App을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. yuki boekhouden의 무료 App Yuki Boekhouden을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Yuki Boekhouden

yuki boekhouden 제작

iTunes를 열어 App을 구입하고 다운로드합니다.

설명

Yuki boekhouden met jouw iPhone of iPad

Yuki is een nieuwe online boekhoudservice en maakt boekhouden wel heel gemakkelijk. Yuki verwerkt de boekhouding namelijk helemaal automatisch waardoor de ondernemer aan deze administratieve klussen geen kostbare tijd meer kwijt is. Yuki biedt tevens als groot voordeel dat een digitaal archief wordt aangelegd zodat, altijd en overal, financiële en niet-financiële documenten door de ondernemer en zijn accountant/-adviseur kunnen worden ingezien.

Met de Yuki iPhone applicatie kun je kasbonnetjes meteen bij ontvangst fotograferen en direct door Yuki automatisch laten verwerken. Daarnaast geeft de Yuki iPhone en iPad applicatie toegang tot diverse algemene functies van Yuki zoals de Financiële monitor, Postbus, Bank en Archief.

Yuki herkent, verwerkt en boekt de documenten binnen 24 uur, houdt de administratie bij en doet de BTW aangifte.

Vereisten:
- Het van dichtbij fotograferen van bonnen werkt alleen met een iPhone 3GS of 4 met auto-focus.

1.3 버전의 새로운 기능

• Automatisch inloggen werkt correct op iPad
• Nieuwe afbeeldingen voor retina displays

스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
iPad 스크린샷 1
iPad 스크린샷 2
iPad 스크린샷 3
Yuki Boekhouden
iTunes에서 보기
이 App은 iPhone 및 iPad 전용입니다.
  • 무료
  • 카테고리: 금융
  • 업데이트:
  • 버전: 1.3
  • 크기: 1.3 MB
  • 언어: 네덜란드어
  • 개발자:

호환성: iOS 4.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와 호환.

고객 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

yuki boekhouden의 콘텐츠 더 보기