iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. Speak BV의 무료 앱 ZwangerschAppassistent을(를) 다운로드하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

ZwangerschAppassistent

Speak BV 제작

iTunes를 열어 앱을 구입하고 다운로드합니다.

설명

De ZwangerschAppassistent is een praktische applicatie voor je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Vanaf 4 weken zwangerschap tot 2 weken na de bevalling elke dag een tip van een collega-zwangere, verloskundige of andere deskundige. En met aandacht voor de aanstaande vader en het gezin.

Bereken eenvoudig je bevallingsdatum en jouw ZwangerschAppassistent houdt precies bij hoe ver je in de zwangerschap bent.

In de ZwangerschAppassistent kun je gemakkelijk jouw afspraken en een persoonlijk dagboek met foto’s bijhouden. Overzichtelijke lijsten met spullen die je nodig hebt en zaken die je op tijd moet regelen. En een handige weeëntimer voor de bevalling. Kortom een praktische gids direct bij en in de hand.

De ZwangerschAppassistent is ontwikkeld door Isis Kraamzorg met diverse deskundigen Voor Isis is kraamzorg meer dan de assistentie bij de bevalling en de acht tot tien dagen kraamzorg. Isis is er gegarandeerd voor jou, jouw kind en jouw gezin in de periode ervoor en daarna. Isis, jouw coach rondom de kraamtijd.

De ZwangerschApp is voor zwangeren in heel Nederland.

1.2.4 버전의 새로운 기능

- Aanbiedingscherm toont geen gekke tekens meer

iPhone 스크린샷

iPhone 스크린샷 1
iPhone 스크린샷 2
iPhone 스크린샷 3
iPhone 스크린샷 4
iPhone 스크린샷 5
ZwangerschAppassistent
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 의학
  • 업데이트:
  • 버전: 1.2.4
  • 크기: 8.9 MB
  • 언어: 네덜란드어
  • 개발자:

호환성: iOS 5.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

사용자 평가

이 응용 프로그램의 현재 버전은 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.