iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. 음악을 미리 듣고 구입하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Specialiteiten

이 책은 Mac 또는 iOS 기기에 설치된 iBooks나 컴퓨터의 iTunes를 통해 다운로드할 수 있습니다. 책은 Mac이나 iOS 기기에서 iBooks로 읽을 수 있습니다.

설명

In 1871 verscheen de eerste druk van deze verhandeling, waarin Multatuli, uitgaande van het adagium 'the right man on the right place', zijn licht laat schijnen over specialiteiten in het algemeen en in het bijzonder die soort welke voorkomt in de volksvertegenwoordiging. Hij doet dit op de van hem bekende manier, met humor en sarkasme, en in een ogenschijnlijk losse en tuchteloze struktuur. Hij doet dit ook door talrijke toespelingen op in zijn tijd aktuele personen en toestanden. Dit laatste maakt het werk niet gemakkelijk leesbaar voor de niet-gespecialiseerde lezer, temeer waar in deze Salamanderpocket geen enkele toelichting wordt geboden.

Specialiteiten
iTunes에서 보기
  • 무료
  • iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 사용할 수 있습니다.
  • 카테고리: 소설 및 문학
  • 게시됨: 1887.01.01
  • 게시자: Public Domain
  • 인쇄 길이: 213페이지
  • 언어: 네덜란드어
  • 요건: 이 책을 보려면 iBooks 1.3.1 버전 이상 및 iOS 4.3.3 버전 이상이 설치된 iOS 기기나 iBooks 1.0 버전 이상 및 OS X 10.9 버전 이상이 설치된 Mac이 있어야 합니다.

고객 평가

이 도서은(는) 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.

Multatuli의 콘텐츠 더 보기