iTunes

iTunes Store를 여는 중입니다.iTunes가 열려 있지 않으면 Dock 또는 Windows 바탕 화면에서 iTunes 아이콘을 클릭하십시오.Progress Indicator
iBooks Store를 여는 중입니다.iBooks가 열리지 않으면 Dock에서 iBooks 앱을 클릭하십시오.Progress Indicator
iTunes

iTunes를 사용하면 아주 손쉽게 디지털 음악 및 비디오 컬렉션을 구성하고 추가할 수 있습니다.

We are unable to find iTunes on your computer. LibriVox의 Geen Uitweg by DICKENS, Charles을(를) 다운로드하고 구독하려면 지금 iTunes를 받으십시오.

이미 iTunes가 있습니까? 지금 열려면 [iTunes 있음]을 클릭하십시오.

I Have iTunes 무료 다운로드
Mac + PC용 iTunes

Geen Uitweg by DICKENS, Charles

LibriVox 작성

오디오 Podcast를 청취하려면 제목 위로 마우스를 이동하고 [재생]을 클릭합니다. iTunes를 열고 Podcast를 다운로드 및 구독합니다.

설명

Vertaling van het kerstverhaal van 1867. Een verwisseling van twee vondelingen in hun vroege jeugd veroorzaakt op volwassen leeftijd de nodige complicaties. Bijzonder is dat dit boek de noodzaak aantoont van snelle en betrouwbare internationale communicatie tussen banken zoals dat pas 100 jaar later in 1977 operationeel is. (Introductie door Marcel Coenders)

Geen Uitweg by DICKENS, Charles
iTunes에서 보기
  • 무료
  • 카테고리: 문학
  • 언어: 네덜란드어

고객 평가

이 podcast은(는) 평균값을 표시할만큼 평가되지 않았습니다.