iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To download the free app Citadele by Citadele Banka AS, get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Citadele

By Citadele Banka AS

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Tagad bankas pakalpojumi mobilajā ierīcē vēl ērtāki un vienkāršāki!

Izmēģiniet jauno mobilās aplikācijas versiju, kas dos iespēju vēl ērtāk, ātrāk un vienkāršāk lietot internetbanku mobilajā ierīcē!

Jaunajā versijā Jūs varēsiet:
- Aktivizēt Ātrās pieslēgšanās funkciju un turpmāk pieslēgties internetbankā ievadot tikai MobileSCAN PIN kodu.
- Redzēt visus klienta šablonus vienuviet.
- Redzēt pēdējās karšu transakciju rezervētās summas.
- Redzēt bankomātu, filiāļu tīklu arī Lietuvā.

Pārējās mobilās aplikācijas iespējas:
- Populārākie maksājumu saņēmēji viena pieskāriena attālumā.
- Maksājuma saņēmēju meklēšana bankas un jūsu šablonos.
- Iespēja izveidot jaunu maksājumu uz jebkuru kontu.
- Atlikums kontos nospiežot pogu Atlikums.
- Ieslēdzot funkciju Ātrais atlikums un atzīmējot kontus, kuriem vēlaties redzēt atlikumu bez pieslēgšanās internetbankai, turpmāk to redzēsiet, tikai nospiežot pogu Atlikums.
- Ja esat pieslēdzis Ātro atlikumu, bet nevēlaties, lai atlikumu kontos uzzina citi, vienmēr aizsargājiet savu mobilo ierīci ar drošības kodu vai pirksta nospiedumu.
- Ja lietojat MobileSCAN, lai pieslēgtos internetbankai no Citadeles mobilās aplikācijas, jums nav jāmeklē kodu karte vai kalkulators. Pietiek ar pieslēgšanās vārdu, paroli un MobileSCAN PIN kodu. Bet, ja vēlaties, varat izmantot arī kodu karti vai kalkulatoru.

Šī ir AS “Citadele banka” (reģ. nr. 40103303559) izstrādāta aplikācija bankas populārāko pakalpojumu lietošanai mobilajā ierīcē. Ja Jums ir aktivizēts MobileSCAN un/vai Ātrais atlikums aplikācijā, mobilās ierīces pazaudēšanas/nozagšanas gadījumā nekavējoties zvaniet (+371) 6701 0000, lai bloķētu šos abus pakalpojumus.Now bank’s services in your mobile devices are even more convenient and simpler!

Try the new application version which will allow you to use Internet bank on mobile device even more convenient, faster and simpler!

In the new version You can:
- Activate Quick connection function and further on connect to Internet bank by entering only the MobileSCAN PIN code.
- See all client’s templates in one place.
- See all last card transaction reserved sums.
- See the cash dispensers and branch network also in Lithuania.

Other mobile application options:
- Most popular payment receivers just a touch away.
- Searching payment receivers in bank’s prepared payment templates and after connecting to Internet bank - also in your payment templates.
- Option to make a brand new transfer to account of a receiver who you know.
- By connecting to Internet bank and pressing button Balance you can see the available balance in all your accounts.
- By activating function Quick balance (section Parameters) and ticking the accounts the balance of which you want to see without connecting to Internet bank, in future you will see the available balance in them just by pressing button Balance.
- If you have activated Quick balance, but don’t want third persons to see the balance in your accounts, always secure your mobile device with safety code and/or fingerprint.
- If you use authorization device MobileSCAN to connect to Internet bank from Citadele mobile application, you don’t need to search for the code card or any other means of authorization any more. Use MobileSCAN to connect to Internet bank without code card or any other means of authorization. Now this authorization type in mobile application is the most convenient. If you use a different authorization device, connect to Internet bank in the same way as from your computer.

This is mobile application developed by AS “Citadele banka” (reg. No. 40103303559) for using bank’s most popular services in mobile device. If you have connected and activated authorization device MobileSCAN and/or Quick balance in your mobile application, in case of losing/stealing of the mobile device, immediately call (+371) 6701 0000 to block both these services.

What's New in Version 10.1

- Ātrā pieslēgšanās funkcija
- Visi klienta šabloni
- Karšu transakciju rezervētās summas
- Bankomātu, filiāļu tīkls Lietuvā

- Quick connection function
- All client’s templates
- Card transaction reserved sums
- Cash dispensers, branch networks in Lithuania

iPhone Screenshots

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
iPhone Screenshot 5
Citadele
View in iTunes
  • Free
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 10.1
  • Size: 34.3 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.
All Versions: