iPhone Screenshots

Description

eVeselībasPunkts – unikāla viedtālruņiem izstrādāta lietotne, kas vienviet nodrošina dažādu ar veselību un veselības aprūpi saistītu jautājumu risināšanu.
Lietotne sniedz iespēju veikt zvanu uz ārkārtas tālruni 113, vienlaicīgi nododot zvanītāja atrašanās vietas datus (GPS koordinātes) un pamatinformāciju par zvanītāju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečeriem. Tāpat arī lietotnē iespējams atrast sev tuvāko medicīniskās palīdzības sniegšanas punktu sadaļā „Medpunktu karte”, sazvanīt un saņemt norādes līdz tam.

Lietotnes sniedz iespēju:
- izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMPD);
- zvanītāja atrašanās vietu (GPS koordinātas) nosūtīt NMP dispečeram (tikai atrodoties Latvijas teritorijā);
- veikt zvanu savam ģimenes ārstam vai zvanu uz konsultatīvo ģimenes ārsta tālruni;
- kartē atrast tuvāko medpunktu;
- zvanīt uz medpunkta tālruni;
- saņemt norādes līdz medpunktam;
- lietot lietotni vairākās valodās.

eVeselībasPunkts ir integrēts ar NMPD informācijas sistēmu Emy.
Visi dati tiek šifrēti un saglabāti tikai ierīcē. Sensitīvie dati trešajām personām nav pieejami.


eHealthPoint – a unique smartphone application that allows solving various health and healthcare related issues in one place.
The application enables calling emergency phone 113, at the same time providing the location of the caller (GPS coordinates) and basic information on the caller to the dispatchers of the Emergency medical service. The application also allows finding the nearest medical assistance point in the section „Emergency Rooms”, calling it and getting directions to this point.

Version 1.1 of the application provides possibility to:
- call the Emergency medical service (EMS);
- send the location of the caller (GPS coordinates) to the EMS dispatcher (for now - only in Latvia);
- make call to the family doctor or the family doctor’s consultative line;
- find the nearest medical point on the map;
- call the medical point;
- receive directions to the medical point;
- use the application in multiple languages.

eHealthPoint is integrated with the EMS information system Emy.
All data is encrypted and stored only in the device. Sensitive data is not available to third parties.


eVeselībasPunkts – уникальное приложение, разработанное специально для смартфонов, которое в одночасье поможет решить вопросы, связанные со здоровьем и уходом за здоровьем.
Приложение обеспечивает возможность осуществлять вызов по чрезвычайному номеру “113” Службы неотложной медицинской помощи, одновременно со звонком передавая диспетчерам Службы неотложной медицинской помощи данные о местоположении (GPS координаты) и основную информацию о лице, осуществляющем вызов. Также в приложении можно найти ближайший пункт оказания медицинской помощи в разделе «Карта медпунктов», созвониться с ним и проложить маршрут до медпункта.

Версия 1.1 Приложения обеспечивает возможность:
- вызвать неотложную медицинскую помощь (НМП);
- отправить диспетчеру НМП местоположение (GPS координаты) лица, осуществляющего вызов (только в Латвии);
- позвонить своему семейному врачу или по консультативному номеру телефона семейного врача;
- найти на карте ближайший медпункт;
- позвонить по номеру медпункта;
- проложить маршрут до медпункта;
- использовать приложение на нескольких языках.

Приложение eVeselībasPunkts интегрировано с информационной системой НМП - Emy.
Все данные шифруются и сохраняются только на устройстве. Сенситивные данные не доступны третьим лицам.

What's New

Version 1.2.1

Tagad, izmantojot eVeselībasPunktu, Jūs varat izsaukt "Ātro palīdzību" ne tikai Latvijā, bet ari ārzemēs!

Now, with new eHealthPoint, you can call for Emergency Medical Service not just in Latvia, but in other countries too!

Теперь, пользуясь eVeselībasPunkts, вы можете вызвать Неотложную Медицинскую Помощь не только в Латвии, но и в других странах!

Ratings and Reviews

Jevgeņijs ,

Atbalst

Vai šo aplikaciju atbalsta tikai Latvijas glābšanas dienest vai ari ārzemes viņa strādas?

Paldies!

Cukdelfins ,

Paldies

Paldies ka Jūs to beidzot izdarījāt!

Information

Seller
Meditec, Ltd.
Size
15.1 MB
Category
Health & Fitness
Compatibility
Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Latvian, Russian
Age Rating
Rated 12+ for the following:
Infrequent/Mild Medical/Treatment Information
Copyright
© Meditec Ltd
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like