iTunes

Opening the iTunes Store.If iTunes doesn’t open, click the iTunes icon in your Dock or on your Windows desktop.Progress Indicator
Opening the iBooks Store.If iBooks doesn't open, click the iBooks app in your Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

We are unable to find iTunes on your computer. To buy and download Kalkulator odsetkowy by Poldata sp.j., get iTunes now.

Do you already have iTunes? Click I Have iTunes to open it now.

I Have iTunes Free Download
iTunes for Mac + PC

Kalkulator odsetkowy

By Poldata sp.j.

Open iTunes to buy and download apps.

Description

Kalkulator odsetkowy pozwala na obliczenie wysokości odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych lub ustawowych.

Ważne informacje:
Odsetki w skali roku obliczane są wg następującego wzoru:
O = (W x D x r) / 365

gdzie:

O - kwota odsetek
D - liczba dni zwłoki
r - stopa odsetek za zwłokę
W - kwota zaległości

Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu określonym w "Termin płatności"

Odsetki naliczane są do dnia, włącznie z tym dniem, podanego w "Dzień uregulowania"

Końcowa suma odsetek od zaległości podatkowych zaokrąglana jest do pełnych złotych (podstawa prawna: art. 63 ustawy - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu nadanym art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199)).

Wszelkie wyniki uzyskane w niniejszym programie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń, zwłaszcza w stosunku do autorów oraz muszą być traktowane wyłącznie jako wyliczenia szacunkowe.

What's New in Version 1.2

Bug fixes

iPhone Screenshot

iPhone Screenshot 1
iPhone Screenshot 2
iPhone Screenshot 3
iPhone Screenshot 4
Kalkulator odsetkowy
View In iTunes
  • 0,99 €
  • Category: Finance
  • Updated:
  • Version: 1.2
  • Size: 3.1 MB
  • Language: English
  • Developer:

Compatibility: Requires iOS 3.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Customer Ratings

We have not received enough ratings to display an average for the current version of this application.