Screenshots

Description

Swedbank lietotne – tavām ikdienas attiecībām ar naudu

Apskati konta atlikumu, pārskaiti naudu, samaksā rēķinus, tiklīdz par to atceries. Maini kartes limitus vai nobloķē pazaudētu karti. Par konta izmaiņām saņem mobilos paziņojumus (push notifications).

Vēl citas lietotnes iespējas:
• Ērti autorizēties ar Smart-ID lietotni.
• Pievieno vairākus kontus vai kartes, kam vēlies redzēt konta atlikumu.
• Apskati pēdējos veiktos maksājumus sadaļā “Kopsavilkums”.
• Ātri pārskaiti naudu līdz 30 EUR tiem saņēmējiem, kuri ir pievienoti definētajiem maksājumiem vai kuriem jau iepriekš esi maksājis.
• Nosūti sava konta numuru kopā ar naudas pieprasījumu pa e-pastu, WhatsApp, Facebook Messenger un citās saziņas lietotnēs.
• Maini limitus skaidras naudas izmaksai bankomātos vai pirkumiem ar karti tirdzniecības vietās.
• Pieslēdz mobilos paziņojumus

# videopamācības, kā izmantot mobilās lietotnes funkcijas – www.swedbank.lv/app Šī ir “Swedbank” AS (reģ. nr. 40003074764) izstrādāta oficiālā lietotne, un tā ir paredzēta iOS ierīcēm

[ EN ]
Swedbank app – for your everyday handling of money

Check account balance, transfer money and pay bills as soon as you remember it. Change card limits or block a lost card. Get push notifications on changes in the account status.

Other features of the app:
• Easily log in with the Smart-ID app.
• Add accounts or cards you wish to be shown when you check account balance.
• See your latest payments under “Summary”.
• Instantly transfer money of up to 30 EUR to recipients that are on the defined payments list or to whom you’ve made transfers before.
• Send your account number along with a money request by e-mail, WhatsApp, Facebook Messenger and other communication apps.
• Change the limits on ATM cash withdrawals or on card purchases at retail outlets.
• Enable push notifications

This is the official application developed by Swedbank AS (reg. No. 40003074764) for iOS devices.

[ RU ]
Приложение Swedbank – для ваших повседневных финансовых дел

Проверяйте остаток счета, перечисляйте деньги и оплачивайте счета, когда и где вам удобно. Меняйте лимиты карты или блокируйте ее в случае утери, а также получайте мобильные уведомления (push notifications) об изменениях счета. 


Другие возможности мобильного приложения:
• Удобная авторизация с приложением Smart-ID.
• Добавляйте счета или карты, остатки по которым вы хотите видеть.
• Просматривайте последние совершенные платежи в разделе «Сводка».
• Быстро перечисляйте до 30 EUR получателям, которые включены в список определенных платежей или которым вы ранее уже совершали платежи.
• Отправляйте номер своего счета вместе с запросом денег по электронной почте, WhatsApp, Facebook Messenger или другим каналам связи.
• Меняйте лимиты на снятие наличных денег в банкоматах и на покупки по карте в местах торговли.
• Подключите мобильные уведомления

# видеоинструкции по использованию функций мобильного приложения: www.swedbank.lv/app_ruЭто официальное приложение АО «Swedbank» (рег. № 40003074764), предназначенное для устройств iOS.

What's New

Version 7.5.2

Mazi kļūdas labojumi un lietojamības uzlabojumi.

Исправления ошибок и небольшие улучшения.

Small improvements and bugfixes.

Ratings and Reviews

3.6 out of 5

100 Ratings

100 Ratings

Lags

simtake

The app lags and does not load the balance and I can’t even make the payments / check statements because of some kind of errors.

Doesn’t work

Luckiest1711

I have an iPhone 6 and it doesn’t load my “fast balance”, every time I have to log in. And also I can’t do any payments from my phone.

No language option for ios

realrajj

There is no option to change the language in ios app. I can’t even understand the options given in the app

Information

Seller
Swedbank AS
Size
40.7 MB
Category
Finance
Compatibility
Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.
Languages
English, Latvian, Russian
Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2011 AS Swedbank
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like